Slutsteg

Schytts berättar om slutsteg

Slutsteg

Ett slutsteg är en typ av förstärkare som används för att driva högtalaren med kraft. Den blandas ofta ihop med det som kallas preampen som har som uppgift att förstärka själva insignalen till mixern eller förstärkaren. Som man kan ana i namnet så tillträder slutsteget sin uppgift i slutet av kedjan av ljud. Ljudet har gått ifrån en mikrofon till en mixer för att sedan behandlas av ett slutsteg så att det finns kraft ut från högtalaren.

Det är inte helt solklart om man behöver investera i ett slutsteg eller inte. Självklart är det naturliga svaret att det beror på vilken situation du befinner dig i. Alla är inte i behov av ett slutsteg, men många som inte använder hade haft stor hjälp av det. Ljudet kan i många fall bli uppgraderat i många fall mycket bättre.

gitarr med slutsteg
Rock ’n Roll!!

En förstärkare kan dock ha ett integrerat slutsteg. Då har förstärkare också ett integrerat försteg. Detta är det vanligaste och den billigare varianten. Kvaliteten blir inte lika hög, men det är bra nog för de allra flesta amatörer inom området. Försteget och slutsteget samarbetar väl ihop. Vi kan jämföra med en bil där föraren är försteget, där inställningarna görs och besluten tas, och motorerna är slutsteget, där kraften finns och där resultatet levereras.

Om du vill ha högre kvalitet på ljudet och kunna kontrollera försteg och slutsteg var för sig så är det en bra idé att köpa dem separat. Är du inte lika noggrann och nöjer dig med riktigt bra ljud utan den där ultimata kontrollen så är integrerat försteg och slutsteg absolut bra nog. Det finns många andra tekniska apparater att satsa på istället, eller att satsa på också. Det beror helt enkelt på dina mål, dina krav på ljud och på hur din ekonomi ser ut. Men visst blir det riktigt häftigt ljud med slutsteg, så är det verkligen.

Write a comment